logo1 (IPTTC/IPC logo) Japan Table Tennis Association logo2 (Organizer logo)
PARA TABLE TENNIS JAPAN OPEN
Tokyo Japan, 1-3/8/2019
 


| [back to events menu] | [Detail result] |

TM11 Group A
Name 1 2 3 4 5 MP Rank
 1  TM11 01~AUS~AUS/KOR   2:0 2:0 2:0 2:0 8 1
 2  TM11 02~JPN~JPN-1 0:2   2:1 2:0 2:0 7 2
 3  TM11 03~JPN~JPN-2 0:2 1:2   2:0 2:0 6 3
 4  TM11 04~HKG~HKG 0:2 0:2 0:2   2:0 5 4
 5  TM11 05~THA~THA 0:2 0:2 0:2 0:2   4 5

Team 1 TM11 01~AUS~AUS/KOR 4917~AUS~VON EINEM,Samuel Philip
4675~KOR~KIM,Gi Tae
Team 2 TM11 02~JPN~JPN-1 5744~JPN~KATO,Koya
4574~JPN~TAKEMORI,Takeshi
5253~JPN~TAKAHASHI,Toshiya
Team 3 TM11 03~JPN~JPN-2 4602~JPN~MIYAUCHI,Ryo
2005~JPN~TAKEDA,Takashi
5524~JPN~KIKAWADA,Yudai
Team 4 TM11 04~HKG~HKG 4652~HKG~WAN,Wai Lok
4576~HKG~LEUNG,Chung Yan
Team 5 TM11 05~THA~THA 5526~THA~PAENGJAI,Narongsak
6014~THA~CHAIPRATHUM,Ekkarin

| [back to events menu] | [Detail result] |


2019-08-30-17:51:44 / Programer Dr.WU,Chi-Shih