logo1 (IPTTC/IPC logo) Japan Table Tennis Association logo2 (Organizer logo)
PARA TABLE TENNIS JAPAN OPEN
Tokyo Japan, 1-3/8/2019
 


| [back to events menu] | [KO result] |

SM11 Group A
Name 1 2 3 MP Rank
 1  4917~AUS~VON EINEM,Samuel Philip   3:2 3:0 4 1
-9,3,-8,11,3 5,1,3
 2  5253~JPN~TAKAHASHI,Toshiya 2:3   3:2 3 2
9,-3,8,-11,-3 -7,9,7,-9,10
 3  2005~JPN~TAKEDA,Takashi 0:3 2:3   2 3
-5,-1,-3 7,-9,-7,9,-10

SM11 Group B
Name 1 2 3 4 MP Rank
 1  4675~KOR~KIM,Gi Tae   3:0 3:2 3:0 6 1
8,9,7 -10,-4,8,9,12 6,5,3
 2  4602~JPN~MIYAUCHI,Ryo 0:3   3:2 3:0 5 2
-8,-9,-7 9,7,-10,-7,0 3,2,4
 3  5524~JPN~KIKAWADA,Yudai 2:3 2:3   3:0 4 3
10,4,-8,-9,-12 -9,-7,10,7,-0 4,1,2
 4  5526~THA~PAENGJAI,Narongsak 0:3 0:3 0:3   3 4
-6,-5,-3 -3,-2,-4 -4,-1,-2

SM11 Group C
Name 1 2 3 4 MP Rank
 1  5744~JPN~KATO,Koya   1:3 3:2 3:0 5 2
-8,6,-7,-6 -7,6,-8,9,10 6,5,2
 2  4574~JPN~TAKEMORI,Takeshi 3:1   3:0 3:0 6 1
8,-6,7,6 5,3,4 3,5,5
 3  4576~HKG~LEUNG,Chung Yan 2:3 0:3   3:0 4 3
7,-6,8,-9,-10 -5,-3,-4 9,3,8
 4  6014~THA~CHAIPRATHUM,Ekkarin 0:3 0:3 0:3   3 4
-6,-5,-2 -3,-5,-5 -9,-3,-8

| [back to events menu] | [KO result] |


2019-08-30-17:51:32 / Programer Dr.WU,Chi-Shih