logo1 (IPTTC/IPC logo) Guangzhou Asian Paralympic Games Organising Committee logo2 (Organizer logo)
ASIAN PARA GAMES
GUANGZHOU - CHINA, December 7 - 19, 2010
 


| [back to events menu] | [KO result] | [Detail result] |

TM6-8 Group A
Name 1 2 3 4 MP Rank
 1  1207~TPE~TPE   1:3 3:2 3:0 5 2
 2  1204~KOR~KOR 3:1   3:1 3:0 6 1
 3  1206~THA~THA 2:3 1:3   3:1 4 3
 4  1202~HKG~HKG 0:3 0:3 1:3   3 4

Team 1 1207~TPE~TPE 229451~TPE~HU,MING-FU
229452~TPE~HOU,TING-SUNG
Team 2 1204~KOR~KOR 213134~KOR~KIM,Kwang Jin
213133~KOR~LEE,Cheonsik
213132~KOR~KIM,Youngsung
213135~KOR~SON,Jinkwang
Team 3 1206~THA~THA 227631~THA~NAMSAGA,Yuttana
227408~THA~THAINIYOM,Rungroj
Team 4 1202~HKG~HKG 206198~HKG~CHOY,Hing LAM
206199~HKG~LEE,Ming Yip

TM6-8 Group B
Name 1 2 3 4 MP Rank
 1  1201~CHN~CHN   3:0 3:0 3:0 6 1
 2  1205~MAS~MAS 0:3   0:3 3:2 4 4
 3  1208~VIE~VIE 0:3 3:0   2:3 4 2
 4  1203~JPN~JPN 0:3 2:3 3:2   4 3

Team 1 1201~CHN~CHN 200503~CHN~YE,CHAOQUN
200498~CHN~SUN,CHUREN
200485~CHN~ZHAO,SHUAI
200507~CHN~LI,MANZHOU
Team 2 1205~MAS~MAS 217969~MAS~HAMZAH,MOHD NAZIZUL
217970~MAS~ENGKU NGAH,ALI
Team 3 1208~VIE~VIE 231741~VIE~PHAM,VAN HOANG
231740~VIE~LY,Xuan Phu
Team 4 1203~JPN~JPN 210895~JPN~ITAI,Junki
210891~JPN~KANEKO,Kazuya
210892~JPN~HAMANO,Yasuyuki

| [back to events menu] | [KO result] | [Detail result] |


2010-12-19-11:23:42 / Programer Dr.WU,Chi-Shih