CHA Soo Yong

TournamentInitial ratingFinal rating
PTT Korea Open 201310701069
GAO Yanming

TournamentInitial ratingFinal rating
PTT Korea Open 20131024996
JEONG Sanggu

TournamentInitial ratingFinal rating
PTT Korea Open 2013900896
0900
KIM Kong Yong

TournamentInitial ratingFinal rating
PTT Korea Open 20139971014
PARK Chung Kun

TournamentInitial ratingFinal rating
PTT Thailand Open 2013747744
REVUCKY Rastislav

TournamentInitial ratingFinal rating
PTT Korea Open 201310221072
RIAPOS Jan

TournamentInitial ratingFinal rating
PTT Korea Open 201311071087
WANG Sheng

TournamentInitial ratingFinal rating
PTT Korea Open 2013735719