HUANG Ta-Yu

TournamentInitial ratingFinal rating
PTT Korea Open 201311511130
KIM Gitae

TournamentInitial ratingFinal rating
PTT Korea Open 201314361439
LEE Byoungha

TournamentInitial ratingFinal rating
PTT Korea Open 201314531478
LEE Seung Ho

TournamentInitial ratingFinal rating
PTT Korea Open 201312421245
SON Byeongjun

TournamentInitial ratingFinal rating
PTT Korea Open 201315391499
TAKEMORI Takeshi

TournamentInitial ratingFinal rating
PTT Korea Open 201313771394
TERASAWA Koichi

TournamentInitial ratingFinal rating
PTT Korea Open 201313331354
WAN Wai Lok

TournamentInitial ratingFinal rating
PTT Korea Open 201312421234