logo1 (IPTTC/IPC logo) NPC China logo2 (Organizer logo)
PTT China Open 2019
Hangzhou, China, 25-28/10/2019
 


| [back to events menu] | [Group result] |

Women Singles Class 10 : KO for 4 Entries

1 6033~TPE~LIN,Tzu Yu 3:1 ; 4,-8,10,9  
  <1>10-26-10:00-T11 2899~CHN~HOU,Chunxiao  
2 2899~CHN~HOU,Chunxiao   3:2 ; 7,-13,9,-11,9
    <3>10-26-12:00-T13 3846~BRA~COSTA ALEXANDRE,Bruna
3 3846~BRA~COSTA ALEXANDRE,Bruna   Place 1
  <2>10-26-10:00-T12 3846~BRA~COSTA ALEXANDRE,Bruna  
4 2510~CHN~FAN,Lei 3:1 ; 5,4,-10,6  

| [back to events menu] | [Group result] |


2019-11-08-01:18:55 / Programer Dr.WU,Chi-Shih