logo1 (IPTTC/IPC logo) SLOVAK ASSOCIATION FOR THE DISABLED logo2 (Organizer logo)
SLOVAKIA OPEN 2016
BRATISLAVA SLOVAK REPUBLIC, 10-15/5/2016
 


| [back to events menu] | [KO result] |

SF6 Group A
Name 1 2 3 4 5 MP Rank
 1  4401~UKR~LYTOVCHENKO,Maryna   3:0 1:3 0:3 3:0 6 3
4,2,6 6,-4,-9,-6 -15,-6,-6 3,4,9
 2  2470~UKR~KHODZYNSKAYA,Antonina 0:3   3:0 1:3 3:0 6 4
-4,-2,-6 8,8,8 -4,-15,7,-9 9,3,7
 3  1888~UKR~KLYMENKO,Yuliya 3:1 0:3   3:0 3:0 7 1
-6,4,9,6 -8,-8,-8 8,9,5 7,4,4
 4  3799~KOR~LEE,KunWoo 3:0 3:1 0:3   3:0 7 2
15,6,6 4,15,-7,9 -8,-9,-5 2,1,3
 5  5103~GRE~BOUSIOU,Foteini 0:3 0:3 0:3 0:3   4 5
-3,-4,-9 -9,-3,-7 -7,-4,-4 -2,-1,-3

| [back to events menu] | [KO result] |


2016-05-27-22:41:39 / Programer Dr.WU,Chi-Shih