logo1 (IPTTC/IPC logo) FITET logo2 (Organizer logo)
LIGNANO MASTER OPEN 2015
LIGNANO ITALY, 17-22/3/2015
 


| [back to events menu] | [Group result] |

Men Singles Class 9 : KO for 12 Entries

1 3675~GBR~FACEY-THOMPSON,Ashley        
    3675~GBR~FACEY-THOMPSON,Ashley      
2 bye   3:1 ; 8,-5,8,5    
    <5>3-19-09:00-T23 2424~FRA~BELLAIS,Frederic    
3 3933~JPN~SUZUKI,Nobuyuki        
  <1>3-18-19:30-T20 2424~FRA~BELLAIS,Frederic      
4 2424~FRA~BELLAIS,Frederic 3:2 ; -5,12,2,-10,5   3:2 ; 9,-8,-10,7,6  
      <9>3-19-10:30-T19 2424~FRA~BELLAIS,Frederic  
5 874~HUN~BERECZKI,Dezso 3:0 ; 10,8,6      
  <2>3-18-19:30-T21 874~HUN~BERECZKI,Dezso      
6 4938~BEL~DEVOS,Laurens        
    <6>3-19-09:00-T24 874~HUN~BERECZKI,Dezso    
7 bye   3:2 ; -7,7,4,-10,5    
    3907~FRA~CABESTANY,Cedrik      
8 3907~FRA~CABESTANY,Cedrik       3:2 ; 9,8,-4,-10,7
        <11>3-19-11:30-T21 2424~FRA~BELLAIS,Frederic
9 2017~UKR~KUBOV,Vadym       Place 1
    2017~UKR~KUBOV,Vadym      
10 bye   3:1 ; 7,9,-11,10    
    <7>3-19-09:30-T19 1428~NED~LAST,Gerben    
11 4996~ISR~GORDON,Aviv        
  <3>3-18-19:30-T23 1428~NED~LAST,Gerben      
12 1428~NED~LAST,Gerben 3:0 ; 1,2,10      
      <10>3-19-10:30-T20 2290~RUS~NOZDRUNOV,Iurii  
13 2098~UKR~SHCHEPANSKYY,Yuriy 3:1 ; 4,1,-10,8   3:1 ; 7,7,-8,9  
  <4>3-18-19:30-T24 2098~UKR~SHCHEPANSKYY,Yuriy      
14 5187~ITA~KALEM,Mohamed Amine        
    <8>3-19-09:30-T20 2290~RUS~NOZDRUNOV,Iurii    
15 bye   3:1 ; 6,-2,8,7    
    2290~RUS~NOZDRUNOV,Iurii      
16 2290~RUS~NOZDRUNOV,Iurii        

| [back to events menu] | [Group result] |


2015-03-24-22:12:17 / Programer Dr.WU,Chi-Shih