logo1 (IPTTC/IPC logo) Werner Burkhardt logo2 (Organizer logo)
Bayreuth Open
Oberfrankenhalle Bayreuth, 26.-31.05.2015
 


| [back to events menu] | [Detail result] |

TF6-7 Group A
Name 1 2 3 4 MP Rank
 1  TF6-7 01~UKR~UKR-1   3:2 1:3 3:1 5 3
 2  TF6-7 02~TUR~TUR/CAN 2:3   3:1 3:2 5 1
 3  TF6-7 03~UKR~UKR-2 3:1 1:3   3:1 5 2
 4  TF6-7 04~POL~POL/JPN 1:3 2:3 1:3   3 4

Team 1 TF6-7 01~UKR~UKR-1 1888~UKR~KLYMENKO,Yuliya
2470~UKR~KHODZYNSKAYA,Antonina
Team 2 TF6-7 02~TUR~TUR/CAN 3019~TUR~OCSOY,Kubra
2724~CAN~CHAN,Stephanie
Team 3 TF6-7 03~UKR~UKR-2 4401~UKR~LYTOVCHENKO,Maryna
2097~UKR~VALDES,Kateryna
Team 4 TF6-7 04~POL~POL/JPN 2422~POL~MARSZAL,Katarzyna
3788~JPN~FUJIMOTO,Keiko

| [back to events menu] | [Detail result] |


2015-05-31-20:45:33 / Programer Dr.WU,Chi-Shih