logo1 (IPTTC/IPC logo) Werner Burkhardt logo2 (Organizer logo)
Bayreuth Open
Oberfrankenhalle Bayreuth, 26.-31.05.2015
 


| [back to events menu] | [KO result] |

SF6 Group A
Name 1 2 3 MP Rank
 1  1888~UKR~KLYMENKO,Yuliya   0:3 3:2 3 2
-9,-10,-8 6,-10,3,-3,6
 2  4401~UKR~LYTOVCHENKO,Maryna 3:0   3:2 4 1
9,10,8 7,-5,5,-3,5
 3  2422~POL~MARSZAL,Katarzyna 2:3 2:3   2 3
-6,10,-3,3,-6 -7,5,-5,3,-5

SF6 Group B
Name 1 2 3 MP Rank
 1  3706~GER~GREBE,Stephanie   0:3 3:0 3 2
-6,-3,-7 6,5,4
 2  2470~UKR~KHODZYNSKAYA,Antonina 3:0   3:0 4 1
6,3,7 4,6,2
 3  4791~MAC~LAM,Oi Man 0:3 0:3   2 3
-6,-5,-4 -4,-6,-2

| [back to events menu] | [KO result] |


2015-05-31-20:44:29 / Programer Dr.WU,Chi-Shih