logo1 (IPTTC/IPC logo) Slovak sports Association for the Disabled logo2 (Organizer logo)
Slovak Open 2014
Bratislava, 14-17/5/2014
 


| [back to events menu] | [KO result] |

SF6 Group A
Name 1 2 3 MP Rank
 1  1888~UKR~KLYMENKO,Yuliya   3:0 1:3 3 1
4,10,8 2,-7,-9,-8
 2  2422~POL~MARSZAL,Katarzyna 0:3   3:0 3 2
-4,-10,-8 9,11,2
 3  4401~UKR~LYTOVCHENKO,Maryna 3:1 0:3   3 3
-2,7,9,8 -9,-11,-2

SF6 Group B
Name 1 2 3 MP Rank
 1  2470~UKR~KHODZYNSKAYA,Antonina   3:0 3:1 4 1
9,12,10 8,8,-13,8
 2  3706~GER~GREBE,Stephanie 0:3   3:0 3 2
-9,-12,-10 5,4,8
 3  4126~EGY~HAMMAD,Hanna 1:3 0:3   2 3
-8,-8,13,-8 -5,-4,-8

| [back to events menu] | [KO result] |


2014-05-22-21:39:19 / Programer Dr.WU,Chi-Shih