logo1 (IPTTC/IPC logo) Organizer logo2 (Organizer logo)
Title
Place, Date
 


| [back to events menu] | [Group result] |

Men Single Class 4 : KO for 6 Entries

1 072~KOR~KIM,YOUNG GUN      
    072~KOR~KIM,YOUNG GUN    
2 bye   3:2 ; 6,-7,-6,10,9  
    <3>10-20-17:00-T5 072~KOR~KIM,YOUNG GUN  
3 098~THA~CHAIWUT,Wanchai      
  <1>10-20-14:30-T1 004~CHN~GUO,Xingyuan    
4 004~CHN~GUO,Xingyuan 3:0 ; 6,8,5   3:2 ; 7,11,-6,-6,3
      <5>10-21-10:15-T3 072~KOR~KIM,YOUNG GUN
5 071~KOR~CHOI,IL SANG 3:0 ; 6,4,9   Place 1
  <2>10-20-14:30-T2 071~KOR~CHOI,IL SANG    
6 031~INA~ASTAN,Adyos      
    <4>10-20-17:00-T6 071~KOR~CHOI,IL SANG  
7 bye   3:0 ; 11,13,6  
    005~CHN~ZHANG,Yan    
8 005~CHN~ZHANG,Yan      

| [back to events menu] | [Group result] |


2013-11-02-00:01:11 / Programer Dr.WU,Chi-Shih